اخبار و اطلاعیه ها

تکمیل و ارسال فرم‌های بودجه دانشگاهها و مراکز آموزشی

تکمیل و ارسال فرم‌های بودجه دانشگاهها و مراکز آموزشی

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۶ اخبار اخبار داغ
با توجه به بازه زمانی تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ضروری است کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های بودجه سال ۱۳۹۸ از طریق آدرس https://budgetforms.msrt.ir حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۴ اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده، رشد بودجه سال آینه صفر منظور می شود.
تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویی

تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویی

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۲ اخبار اخبار داغ
با توجه به اینکه اطلاعات و آمار دانشجویان شاغل به تحصیل دربرآورد بودجه دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آنجا که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور متولی آمار دانشجویی می باشد؛ ضروری است آن دانشگاه/مرکز نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویی خود در سامانه موسسه در مهلت مقرر (۱۳۹۷/۰۷/۲۱) اقدام عاجل مبذول نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده، رشد بودجه سال آینه صفر منظور می شود.
قابل توجه دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

قابل توجه دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۹ اخبار اخبار داغ
با توجه به شروع زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، و پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶۱ مورخ ۱۴/۷/۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ ، ضروری است ؛ نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیش بینی درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری از طریق آدرس https://budgetforms.msrt.ir حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۷/۹۷ اقدام مقتضی صورت پذیرد. بدیهی است عواقب عدم ارسال به موقع اطلاعات درخواستی بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.