صرفا قابل توجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۶ کد : ۱۲۶۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۷
روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی   با توجه به تشابه عناوین فعالیت‌ها و برنامه ‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛ امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دفتر برنامه، بودجه و...
روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 
با توجه به تشابه عناوین فعالیت‌ها و برنامه ‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛ امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم نسبت به پیشنهاد فعالیت‌ ها و برنامه های این مراکز برای درج در لایحه قانون بودجه سال 1396 اقدام نموده است.
براین اساس ضمن مد نظر قراردادن دستورالعمل برنامه سالانه و عناوین پیشنهادی برنامه فعالیت سال 96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (به شرح پیوست)، خواهشمند است نسبت به تکمیل مقادیر مربوط به اهداف کمی و پیش بینی هزینه هر یک از برنامه‌ها و فعالیت‌ها در سامانه لایحه بودجه اقدام نمایید.
لازم به ذکر است با توجه به عدم درج فعالیت‌های پشتیبانی و عمومی در فهرست فعالیت‌های پیشنهادی می بایست هزینه این فعالیت‌ها متناسب با سهم آنها در فعالیت‌های ناظر به مأموریت های اصلی دستگاه پیش‌بینی شود.

دستورالعمل برنامه سالانه.pdfدستورالعمل برنامه سالانه.pdf
برنامه فعالیت96 ا.xlsxبرنامه فعالیت96 ا.xlsx