فرم های بودجه تفصیلی سال 1393

۰۹ مهر ۱۳۹۳ | ۱۱:۲۰ کد : ۱۳۱۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۱
پیرو تغییر فرم های بودجه تفصیلی سال 1393 ،فرم های جدید در سامانه بودجه تفصیلی وزارت متبوع آماده بهره برداری می باشد.شایسته است دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به ...
پیرو  تغییر فرم های بودجه تفصیلی سال 1393 ،فرم های جدید در سامانه بودجه تفصیلی وزارت متبوع آماده بهره برداری می باشد.شایسته است دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به تکمیل و ارسال بودجه تفصیلی خود اقدام عاجل مبذول فرمایند