قابل توجه پارک های علم و فناوری استانی و دانشگاهی

۲۸ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۳ کد : ۱۳۲۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۴
خواهشمند است به منظور برآورد اعتبارات هزینه ای سال 1396 پارک های علم و فناوری نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات فرم های  شماره 1 و 2  به شرح جدول پیوست تا پایان روز اداری سه شنبه 95/08/04 به آدر...
خواهشمند است به منظور برآورد اعتبارات هزینه ای سال 1396 پارک های علم و فناوری نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات فرم های  شماره 1 و 2  به شرح جدول پیوست تا پایان روز اداری سه شنبه 95/08/04 به آدرس ایمیل جناب آقای متقی یا سرکار خانم کریمی مندرج در سایت دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات اقدام مقتضی به عمل آورند.
بدیهی است به اطلاعات ارسالی بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد

فرم اطلاعات بودجه ای 95.xlsxفرم اطلاعات بودجه ای 95.xlsx