قابل توجه پارکها

۲۸ مهر ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۴ کد : ۱۳۲۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۸
به  پیوست برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکردی پیشنهادی پارک های علم و فناوری که با هماهنگی دفتر امور فناوری وزارت علوم برای درج در پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به امور تحقیقات...
به  پیوست برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکردی پیشنهادی پارک های علم و فناوری که با هماهنگی دفتر امور فناوری وزارت علوم برای درج در پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه نیز ارسال شده است برای بهره برداری تقدیم می گردد.
 لازم به ذکر است با توجه به عدم درج فعالیت‌های پشتیبانی و عمومی در فهرست فعالیت‌های پیشنهادی می بایست هزینه این فعالیت‌ها متناسب با سهم آنها در فعالیت‌های ناظر به مأموریت های اصلی دستگاه پیش‌بینی شود.
جدول پارک ها.docxجدول پارک ها.docx