قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۱:۱۰ کد : ۱۳۲۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۷
پیرو گردآوری اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در شهریور سال جاری و به منظور برآورد اعتبارات سال 1395 ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارسال اطلاعات اعضای هیات علمی خود در مهر سا...

پیرو گردآوری اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در شهریور سال جاری و به منظور برآورد اعتبارات سال 1395 ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی که آمار اعضای هیات علمی آنان نسبت به شهریور  ماه تغییر نموده است نسبت به ارسال اطلاعات اعضای هیات علمی خود در مهر سال جاری طبق جدول ذیل  به همراه لیست ارسالی به خزانه  حداکثر تا تاریخ 29/07/1394 به آدرس shahlafazeli@yahoo.com  یا mahtagoudarzi@yahoo.com اقدام نمایند . 
شایان یادآوری است برابر بودن تعداد اعضای هیات علمی هر دو لیست الزامی است . 

 

 

آمار هیات علمی مهر