مدل سرانه موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۳۵۹۴ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۴
پیرو نشست 134 معاونین اداری و مالی موسسات پژوهشی مورخ 1395/2/1 به پیوست فایل مدل سرانه موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری جهت مطالعه و بررسی کامل ارائه می گردد.با توجه به اینکه برآورد&...

پیرو نشست 134 معاونین اداری و مالی موسسات پژوهشی مورخ 1395/2/1 به پیوست فایل مدل سرانه موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری جهت مطالعه و بررسی کامل ارائه می گردد.
با توجه به اینکه برآورد و توزیع اعتبارات موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری در لایحه سنواتی طبق مدل  های یاد شده صورت می پذیرد ، مدیران و کارشناسان بودجه می توانند نظرات و پیشنهادات سازنده و اجرائی خود را از طریق آدرس ایمیل آقای متقی  motaghi999@gmail.com در اختیار کمیته هزینه سرانه قرار دهند.     

 


مدل موسسات پژوهشی

مدل پارک های علم و فناوری