مهم - دانشگاه موسسات آموزشی و پژوهشی

۱۴ مهر ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۵ کد : ۱۴۸۶۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۵
پیرو نامه شماره 82860/6 مورخ 14/05/1393 موضوع اعلام بدهی های دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و با توجه به آغاز تدوین لایحه بودجه سال 1394 ،ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکزی که تا ا...

پیرو نامه شماره 82860/6 مورخ  14/05/1393 موضوع اعلام بدهی های دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و با توجه به آغاز تدوین لایحه بودجه سال 1394 ،ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکزی که تا این تاریخ بدهی های خود را به همراه اسناد مثبته ارسال ننموده اند هر چه سریعتر نسبت به اعلام رقم  بدهی دانشگاه/مرکز خود اقدام نمایند.همچنین آن دسته از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که اطلاعات مربط به شناسنامه دانشگاه خود را ارسال یا اصلاح نکرده اند هر چه سریعتر نسبت به ارسال اطلاعات اقدام فرمایند.

بدهی است عواقب ناشی عدم از ارسال بموقع اطلاعات برعهده آن دانشگاه/مرکز  می باشد.