مهم تغییر و اصلاح جدول اطلاعات درآمد اختصاصی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۴۸۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۴
با توجه به اهمیت درآمد اختصاصی و نقش آن در  استقلال مالی بیشتر  دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ، این دفتر به گردآوری اطلاعات درآمد اختصاصی  و فعالیت های ...
با توجه به اهمیت درآمد اختصاصی و نقش آن در  استقلال مالی بیشتر  دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ، این دفتر به گردآوری اطلاعات درآمد اختصاصی  و فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها اقدام نموده است .به همین منظور ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز یاد شده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول پیوست و ارسال آن  در قالب فایل Excel به آدرس الکترونیکی daramad@yahoo.com خانم رجب زاده  حداکثر تا تاریخ 1395/5/24اقدام نمایند.
شایان یادآوری ارسال یک نسخه از جداول تکمیل شده با امضا رئیس دستگاه ضروری می باشد.
درآمد اختصاصی


( ۱ )