مهم قابل توجه دانشگاه ها

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۴ کد : ۱۴۸۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۹۹
پیرو جلسه دبیران مناطق مورخ 1394/11/19 به پیوست فایل مدل سرانه - توزیع جهت مطالعه و بررسی کامل ارائه می گردد. با توجه به اینکه برآورد و توزیع اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در لایحه ...

پیرو جلسه دبیران مناطق مورخ 1394/11/19 به پیوست فایل مدل سرانه - توزیع جهت مطالعه و بررسی کامل ارائه می گردد.
با توجه به اینکه برآورد و توزیع اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در لایحه سنواتی طبق مدل یاد شده صورت می پذیرد ، مدیران و کارشناسان بودجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند نظرات و پیشنهادات سازنده و اجرائی خود را از طریق دبیر منطقه خود در اختیار کمیته هزینه سرانه دانشجویی قرار دهند.     

 

 

 

مدل سرانه و توزیع