مهم -قابل توجه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۲ کد : ۱۴۸۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۸
به منظور تسریع در مبادله بودجه های تفصیلی ،ضروری است کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی قبل از ارسال بودجه های تفصیلی خود به این دفتر نسبت به هماهنگ نمودن اسامی روسای دانشگاه ،کم...
به منظور تسریع در مبادله بودجه های تفصیلی ،ضروری است کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی  قبل از ارسال بودجه های تفصیلی خود به این دفتر نسبت به هماهنگ نمودن اسامی روسای دانشگاه ،کمیسیون دائمی  و رئیس هیات امنا بودجه وقت با مرکز هیات امنا اقدام و سپس بودجه  را جهت مراحل بعد ارسال نمایند.