مهم -مهم قابل توجه کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۶ مهر ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۴ کد : ۱۴۸۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵
با توجه به ضرورت مشخص نمودن اهداف راهبردها و اقدامات اجرایی هر یک از دستگاه ها اجرایی در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال 1394 به پیوست الگوی پیشنهادی وزارت متبوع جهت بهره برداری دانش...

با توجه به ضرورت مشخص نمودن اهداف راهبردها و اقدامات اجرایی هر یک از دستگاه ها اجرایی در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال 1394 به پیوست الگوی پیشنهادی وزارت متبوع  جهت بهره برداری دانشگاه ها ضمیمه می گردد.

الگوی پیشنهادی موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری متعاقباً ارائه خواهد شد.

 

دانشگاه ها

پارک های علم وفناوری