دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۹ کد : ۱۵۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵
با توجه به ابلاغ ضرایب حقوقی سال  1395، یک نسخه  از تصویب نامه یاد شده جهت بهره برداری کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ارائه می گردد.ضرایب حقوق سال 1395...
با توجه به ابلاغ  ضوابط اجرائی و ضرایب حقوقی سال  1395، یک نسخه  از تصویب نامه یاد شده جهت بهره برداری کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ارائه می گردد.ضرایب حقوق سال 1395
ضوابط اجرائی
اصلاحیه ضوابط اجرائی