" قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی "

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۷۹۲۳ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۶۲۵

به منظور توزیع اعتبار استخدام اعضای هیات علمی جدید الاستخدام ،خواهشمند است نسبت به تکمیل جدول پیوست و ارسال آن از طریق Emailبه کارشناس مربوط حداکثر تا تاریخ 23/09/1392اقدام فرمایید.
شایان یادآوری است ارسال احکام کارگزینی ضروری می باشد.