آنی - آنی

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۸۱۰۳ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۳۶۶

به اطلاع می رساند :کلیه دانشگاه ها،موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری که دارای شاغلین قراردادی جانباز و یافرزند شهید می باشند،ضروریست سریعاً نسبت به ارسال درخواست منضم به مدارک از قبیل تائیدیه ایثارگری،تائیدیه گزینش،فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل و فرم قرارداد آنها به "امور آمار،برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور"برای اخذ کد مستخدم و تبدیل وضعیت استخدامی شاغلین قراردادی به رسمی اقدام نمایند.​


( ۱ )