آنی "قابل توجه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی و پژوهشی وپارک های علم وفناوری"

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۸۱۰۹ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۷۲۰

به منظور برآورد دقیق بدهی های دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی ضروری است نسبت به تکمیل جدول پیوست و ارسال آن از طریق Emailبه همراه مستندات  به کارشناس مربوط حداکثر تا روز دوشنبه 25/09/1392اقدام عاجل بعمل آورید.​