چکیده ای از برگزاری هفتمین نشست دبیران مناطق 6گانه طرح و برنامه دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۲۱۳۱۵ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۲۱

 

هفتمین جلسه کمیته هماهنگی طرح و برنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تاریخ 10/12/1392 با حضور دبیران مناطق 6 گانه طرح و برنامه دانشگاه ها در دفتر معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.
در این جلسه پیرامون اصلاح فرم های بودجه تفصیلی ،وضعیت اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال های 1392و 1393،آیین نامه  استخدامی تشکیلات و...بحث و تبادل نظر گردید و توضیحاتی در خصوص بخشنامه ارسال شده تشکیلات ارائه گردید.
در پایان جلسه جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری،مالی و مدیریت منابع  با حضور خود ضمن تاکید بر بهره مندی ستاد وزارت از ظرفیت به وجود آمده از این نشست ها ،سخنانی در خصوص پیگیری تخصیص کامل اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایراد فرمودند.