خیلی فوری - قابل توجه دانشگاههاوموسسات پزوهشی وفناوری

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۲۱۴۴۵ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۶۰

   به منظوربرنامه ریزی جهت توزیع سهمیه های استخدامی برنامه پنجم توسعه که مقرراست ازسوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهوربه این وزارت ابلاغ گردد خواهشمنداست نسبت به تکمیل جداول مندرج درفایل پیوست(در 2 sheet مجزا به تفکیک هیات علمی و غیر هیات علمی )حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه 14/10/92 اقدام وجداول تکمیل شده  را به آدرس a_beiki90@yahoo.com ارسال نمایید . ​