آنی - برآوردبارمالی ناشی ازاصلاح فوق العاده ویزه هیات علمی - قابل توجه دانشگاههاوموسسات پژوهشی وپارکهای علمی وفناوری

۱۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۴ کد : ۲۶۷۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۶۳
با توجه به اصلاح فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی ، وباهماهنگی بعمل آمده بامعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی اطلاعات فایل پیوست جهت برآورد بار مالی ناشی از اجرای...
    با توجه به اصلاح فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی ، وباهماهنگی بعمل آمده بامعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی اطلاعات فایل پیوست  جهت برآورد بار مالی ناشی از اجرای فوق العاده مذکور مورد نیاز  می باشد ضروری است  هرچه سریعتر نسبت به تکمیل جدول فایل پیوست اقدام و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 7/3/93 از طریق email به آدرس کارشناسان این دفتر و جناب آقای دکتر اللهیار ( ali_a_77@yahoo.com ) ارسال نمایید .   بارمالی فوق العاده ویژه.xlsxبارمالی فوق العاده ویژه.xlsx