آنی - اصلاح جدول برآورد تخصیص اعتبارات مورخ 1393/11/27

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۲۶۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۹
ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت  به تکمیل و ارسال جدول اصلاح شده برآورد تخصیص اعتبارات اقدام عاجل نمایندپیوست...
ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت  به تکمیل و ارسال جدول اصلاح شده برآورد تخصیص اعتبارات اقدام عاجل نمایند.

دانشگاه هایی که از میزان تخصیص اعتبار ردیف 64-550000 خود اطلاع ندارند می توانند از طریق تماس با کارشناسان دفتر نظارت بر اجرای بودجه خزانه داری کل کشوَر از رقم تخصیص خود اطلاع حاصل نمایندَ.پیوست 1

ابلاغ ردیف 64-550000