آنی - قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۱۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۹ کد : ۲۶۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۴۶۵
پیرو هماهنگی بعمل آمده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به منظورتکمیل و شفاف سازی اطلاعات دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ض...
پیرو هماهنگی بعمل آمده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به منظورتکمیل و شفاف سازی اطلاعات دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری  ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نسبت به تکمیل جداول پیوست اقدام و جداول شماره 3-4-5 و8 را حداکثر تا تاریخ 03/04/1393 و جداول شماره 1-2-6 و7را حداکثر تا تاریخ 10/04/1393 به کارشناسان مربوط در دفتر بودجه و جناب آقای دکتر الهیار ارسال فرمایند.
شایان یادآوری است مبنای مقایسه اطلاعات پرسنلی و آمار دانشجویان ،اطلاعات خزانه وآمارموسسه پژوهش و برنامه ریزی می باشد.شناسنامه دانشگاههاو.rarشناسنامه دانشگاههاو.rar