آنی - قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۱۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۴ کد : ۲۶۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۰
در راستای شفاف سازی و کاربردی نمودن فرم های بودجه  تفصیلی و پس از منظور نمودن نظرات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از طریق دبیران مناطق بودجه ،فرم های بودجه تفصیلی سال 1393 درقالب فرم های پیوست ت...

در راستای شفاف سازی و کاربردی نمودن فرم های بودجه  تفصیلی و پس از منظور نمودن نظرات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از طریق دبیران مناطق بودجه ،فرم های بودجه تفصیلی سال 1393 درقالب فرم های پیوست تغییر یافته است.
بروزرسانی و جایگزینی فرم های فوق الاشاره در سامانه بودجه تفصیلی تا یکماه آینده صورت خواهد پذیرفت.زمان دسترسی به فرم های جدید در سامانه بودجه تفصیلی متعاقباً اعلام خواهد گردید.

فرم های بودجه تفصیلی سال 1393