آنی -آنی برآورد تخصیص سه ماهه سوم اعتبارات هزینه ای

۰۹ مهر ۱۳۹۳ | ۰۹:۴۳ کد : ۲۶۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۳
عطف به بخشنامه شماره 78955مورخ 1393/07/07 (ضمیمه 1) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع عملکرد تخصیص 6 ماهه اعتبارات هزینه ای سال 1393 و برآورد تخصیص 9ماهه اعتبارات ، ضروری...