آنی قابل توجه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۱ کد : ۲۶۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۹
با توجه به فرا رسیدن ماههای پایانی سال و لزوم مدیریت سقف برنامه های ردیف 42-113500 ( مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) ضروری است، کلیه دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پ ...

با توجه به فرا رسیدن ماههای پایانی سال و لزوم مدیریت  سقف برنامه های ردیف  42-113500 ( مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) ضروری است، کلیه دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری  که تا پایان سال جاری دارای مازاد درآمد اختصاصی هستند حداکثر تا تاریخ 1394/12/02 نسبت به پیش بینی مازاد درآمد اختصاصی دستگاه مربوطه در قالب فایل پیوست  و ارسال به ایمیل خانم رجب زاده کارشناس مازاد درآمد اختصاصی وزارت علوم nafiseh_rajabzadeh@yahoo.com اقدام نمایید.

 

 

 

جدول پیش بینی مازاد درآمد اختصاصی