آنی قابل توجه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی، موسسات پژوشی و پارک های علم و فناوری

۱۶ دی ۱۳۹۴ | ۰۹:۵۱ کد : ۲۶۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۴
ضروری است کلیه دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به درج اطلاعات مربوط به خروج نیروهای انسانی خود در فایل پیوست اقدام و جدول تکمیلی را حداکثر تا تاریخ 22/10/1394 به ...
ضروری است کلیه دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به درج اطلاعات مربوط به خروج نیروهای انسانی غیر هیات علمی خود در فایل پیوست اقدام و جدول تکمیلی را حداکثر تا تاریخ 1394/10/22 به E-mail خانم شریف نژاد   m_sharifnejad2011@yahoo.com  ارسال نمایند.
شایان یادآوری است دانشگاه ها و مراکزی که تا کنون اقدام به تکمیل  و ارسال جدول مربوط به آمار نیروهای قراردادی خود ننموده اند تا پایان وقت اداری 1394/10/16 فرصت دارند  اطلاعات مذکور را  به آدرس  E-mailخانم مریدی ارسال نمایند .
 عدم ارسال اطلاعات فوق به منزله عدم نیاز به سهمیه استخدامی برنامه پنجم توسعه است
 
 
جدول