آنی قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۵ کد : ۲۶۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۵
با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 و آغاز تدوین لایحه بودجه ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به تکمیل اطلاعات اعضای هیات علمی خود (فایل پیوست) بر طبق لیست خزانه و به تفکیک مرتب...

با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 و آغاز تدوین لایحه بودجه ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به تکمیل اطلاعات  اعضای هیات علمی خود (فایل پیوست) بر طبق لیست خزانه و به تفکیک مرتبه علمی و گروه آموزشی اقدام و حداکثر تا تاریخ 30/06/1394 به همراه لیست حقوق و مزایای ارسالی به خزانه(شهریورماه سال های 1393و 1394) به  پست الکترونیکی    shahlafazeli@yahoo.com  یا mahtagoudarzi@yahoo.com ارسال نمایند . شایان یادآوری است اطلاعات درخواستی به منظور برآورد اعتبارات سال 1395 بر طبق مدل سرانه دانشجویی و راست آزمایی توزیع اعتبارات سال 1394 بر مبنای مدل توزیع می باشد ،بنابراین دقت در درج اطلاعات و مطابقت با لیست ارسالی به خزانه ضروری است.

 

اصلاحی آمار هیات علمی

    نمونه لیست خزانه

شایان یادآوری است  ضروری است دانشگاه ها و مراکز آموزشی محل پرداخت حقوق و مزایای هیات علمی  طرح سربازی  را در جدول مربوط مشخص نمایند.