آنی قابل توجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۰۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۲ کد : ۲۶۸۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۷
به منظور نهایی شدن شاخص های آئین نامه اصلاحی تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل جدول پیوست تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 10/3/94 و ارسال آن به آد...
به منظور نهایی شدن شاخص های آئین نامه اصلاحی تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل جدول پیوست تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 و ارسال آن به آدرس h_hejrani@yahoo.com  اقدام نمایند.

مزید امتنان است ارقام و آمارهای ارائه شده منطبق با آمارهای مورد تأئید موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تا پایان سال 1393 و منطبق با آخرین بودجه تفصیلی مصوب آن موسسه باشد.


شاخص های آیین نامه تشکیلات