آنی_قابل توجه کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۱ کد : ۲۶۸۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۶
عطف به نامه&#160; شماره 3329مورخ 25/01/1393&#160;معاونت برنامه&#160;ریزی و نظارت&#160;راهبردی رئیس جمهوردر خصوص&#160;پیش بینی هزینه های درمان&#160;ایثارگران&#160;و افراد تحت تکفل ،ض<span id="ms-rterangepaste-start"></span>روری است کلیه دانشگ...
عطف به نامه  شماره 3329مورخ 25/01/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوردر خصوص پیش بینی هزینه های درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل ،ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورwww.spac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال یک نسخه جدول پیوست خبر  فوق الاشاره به آن معاونت و دفتر برنامه،بودجه و تشکیلات اقدام عاجل فرمایند.