آنی-آنی قابل توجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۱:۴۲ کد : ۲۶۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۵
به منظور تکمیل بانک اطلاعات این دفتر خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن  از طریقe.mail به آدرسh_hejrani@yahoo.comحداکثر تا  روز چهارشنبه مورخ 9/2/94اقدام نمایند شن...
به منظور تکمیل بانک اطلاعات این دفتر خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن  از طریقe.mail به آدرسh_hejrani@yahoo.comحداکثر تا  روز چهارشنبه مورخ1394/02/09 اقدام نمایند
شناسنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی