آنی-قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۹ کد : ۲۶۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۰
به منظور شفاف سازی میزان دریافتی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی  از محل اعتبارات مصوب هزینه ای و ردیف 64-550000 ضروری است نسبت به تکمیل و ارسال جدول پیوست  به کارشناس مربوط  تا آ...
به منظور شفاف سازی میزان دریافتی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی  از محل اعتبارات مصوب هزینه ای و ردیف 64-550000 ضروری است نسبت به تکمیل و ارسال جدول پیوست  به کارشناس مربوط  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 28/11/1393اقدام نمایید.

شایان یادآوری است در صورتیکه مطابق جدول مربوطه دریافتی 11ماهه از خزانه کمتر از مجموع تخصیص دانشگاه باشد، آن دانشگاه/مرکز می تواند نسبت به مطالبه مابه التفاوت یادشده ازخزانه استان اقدام نماید.

 
پیوست