روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۷۹۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۶۸
به منظور بهره مندی آن دستگاه از اعتبار مربوط به فعالیت "جذب هیات علمی با اولویت بورسیه" نسبت به ارسال احکام کارگزینی مربوط به اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (جذب شده از ابتدای سال جاری) آن دستگاه به همراه جدول تکمیل شده پیوست و با رعایت اولویت های مندرج در نامه شماره ۱۷۱۲۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳حداکثر تا پایان روز اداری سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ به دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات اقدام نمایند.
روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل