ضوابط تایید اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۶ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ در جلسات هیات امنا

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱ کد : ۳۹۳۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۳۱
لازم به ذکر است، بر اساس تفاهم به عمل آمده با مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه، تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ موسسات عضو در جلسات هیات امنا منوط به تایید نهایی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن موسسه از طریق سامانه بودجه تفصیلی می باشد.برای مشاهده به لینک دانلود مراجعه نمایید.
ضوابط تایید اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۶ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ در جلسات هیات امنا

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل