آمار کارکنان قراردادی

۰۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۵ کد : ۳۹۴۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۵۴
منظور از کارکنان قراردادی به استناد تبصره ۲ ماده ۲ شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور،" کارکنان قرارداد کار معین و مشخص و مشمولین ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است." و منظور از حقوق و مزایای مستمر " مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان(بر اساس مدت قرارداد) با دستگاه می باشد.
آمار کارکنان قراردادی

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل