برآورد اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶

۰۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۳ کد : ۴۰۴۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۸
مهلت ارسال مدارک بازنشستگی سال ۱۳۹۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ می باشد. بازنشستگانی که مدارک آنان پس از مهلت مزبور ارسال گردد در زمره بازنشستگان سال ۱۳۹۷ مصوب شده و در لیست نوبت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۳۹۷ قرار خواهند گرفت
برآورد اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶