قابل توجه دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰ کد : ۴۱۸۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۹۴۰
با توجه به شروع زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، و پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶۱ مورخ ۱۴/۷/۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ ، ضروری است ؛ نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیش بینی درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری از طریق آدرس https://budgetforms.msrt.ir حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۷/۹۷ اقدام مقتضی صورت پذیرد. بدیهی است عواقب عدم ارسال به موقع اطلاعات درخواستی بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
قابل توجه دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

( ۲ )