تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویی

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۲ کد : ۴۱۹۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۴
با توجه به اینکه اطلاعات و آمار دانشجویان شاغل به تحصیل دربرآورد بودجه دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آنجا که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور متولی آمار دانشجویی می باشد؛ ضروری است آن دانشگاه/مرکز نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویی خود در سامانه موسسه در مهلت مقرر (۱۳۹۷/۰۷/۲۱) اقدام عاجل مبذول نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده، رشد بودجه سال آینه صفر منظور می شود.
تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویی