برگزاری کارگروه تخصصی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دبیران مناطق

۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۹ کد : ۴۸۷۵۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۴۶
دومین جلسه "کارگروه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۲ با موضوع "بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد" و از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ با موضوع "بررسی فرم‌های بودجه تفصیلی" با حضور اعضای این کارگروه در محل سالن شهید مفتح واقع در طبقه دوم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.
برگزاری کارگروه تخصصی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دبیران مناطق

( ۱ )