برگزاری جلسه کارگروه تخصصی " پایش و ارزیابی عملکرد تبصره های قوانین بودجه سنواتی"

۰۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۴ کد : ۴۹۰۱۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۱۶
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی " پایش و ارزیابی عملکرد تبصره های قوانین بودجه سنواتی"

جلسه کارگروه تخصصی " پایش و ارزیابی عملکرد تبصره های قوانین بودجه سنواتی" روز دوشنبه مورخ 98/5/7 ساعت 10:00 الی 12:00 صبح در محل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور اعضای این کارگروه برگزار خواهد شد.


( ۱ )