برگزاری جلسات مدیران برنامه و بودجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مناطق ده گانه

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۴ کد : ۴۹۴۱۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۱۱۹۳
برگزاری جلسات مدیران برنامه و بودجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مناطق ده گانه

( ۱۲ )