بارگذاری فرم های پیش بینی درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ در سامانه فرم های بودجه؛

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۰ کد : ۵۰۴۱۵ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۶۲۵
بارگذاری فرم های پیش بینی درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ در سامانه فرم های بودجه؛

قابل توجه دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری؛

فایل پیش بینی درآمد اختصاصی سال 1399 در سامانه فرم های بودجه به آدرس  https://budgetforms.msrt.ir   بارگزاری شده است. ضروریست تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1398/7/20 نسبت به تکمیل فرم ها اقدام فرمایید.