آخرین اعلان تکمیل فرم های آمار بودجه سال ۱۳۹۸ در سامانه فرم های بودجه؛

۲۲ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۵ کد : ۵۰۴۸۰ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۸۱۲
آخرین اعلان تکمیل فرم های آمار بودجه سال ۱۳۹۸ در سامانه فرم های بودجه؛

پیرو بخشنامه شماره 6/63/159852 مورخ 1398/7/2 و خبر مورخ 1398/7/13 موضوع آمار دانشجویی و تکمیل فرم های آمار بودجه سال 1398، یادآوری می گردد مهلت تکمیل فرم های یادشده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/7/24 می باشد.

https://budgetforms.msrt.ir 

همچنین آخرین زمان برای نهایی کردن آمار دانشجو با موسسه پژوهش و برنامه ریزی 1398/8/1 می باشد.


( ۳ )