آغاز صدور مجوز مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۲ کد : ۵۳۴۳۲ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۵۳۱
آغاز صدور مجوز مازاد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸

با توجه به ابلاغ موافقتنامه مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ردیف 113590 و آغاز صدور مجوز مازاد درآمد اختصاصی ضروری است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و سایر دستگاه‌هایی که متقاضی استفاده از مجوز یاد شده هستند نسبت به ارسال درخواست خود به انضمام مدارک ذیل اقدام نمایند.

  1. تأییدیه مبلغ واریز درآمد به حساب مؤسسه از معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور
  2. نامه درخواست به عنوان معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت با امضاء رئیس مؤسسه و با ذکر رقم مازاد درآمد و مشخص نمودن برنامه‌های درخواستی

( ۴ )