نشست مدیران بودجه موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ برگزار گردید؛

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۴ کد : ۵۶۰۰۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۰۴
نشست مدیران بودجه موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ برگزار گردید؛

جلسه مدیران برنامه و بودجه موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در روز دوشنبه مورخ 1399/4/9  بصورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید؛

دستور جلسه:

- بررسی وضعیت بودجه موسسات پژوهشی سال 1399

- ارائه نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه شده توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی

 

فیلم این نشست در لینک ذیل قابل دسترسی می باشد:

نشست مدیران بودجه موسسات پژوهشی