تکمیل اطلاعات بازنشستگان در سامانه پاداش پایان خدمت

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۹ کد : ۵۶۲۳۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۳۵۷
تکمیل اطلاعات بازنشستگان در سامانه پاداش پایان خدمت

کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

مطابق برنامه زمان بندی فعالیت های مربوط به پاداش پایان خدمت در سال 1399، برای تکمیل ردیف های بازنشستگی (که در بازه زمانی مقرر در سامانه پاداش بازنشستگی وارد شده اند)، از جمله رفع نواقص مدارک و یا انجام اصلاحات مربوط، کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ازتاریخ 1399/5/25 الی 1399/5/31 می توانند به سامانه پاداش پایان خدمت مراجعه و اقدام مقتضی را معمول نمایند.


( ۴ )