برگزاری هم اندیشی مدیران و کارشناسان بودجه و تشکیلات منطقه ۸ در ادامه روند برگزاری جلسات مدیران برنامه و بودجه مناطق ده گانه آموزش عالی

۱۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۸ کد : ۵۷۴۵۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۱۶۴
برگزاری هم اندیشی مدیران و کارشناسان بودجه و تشکیلات منطقه ۸ در ادامه روند برگزاری جلسات مدیران برنامه و بودجه مناطق ده گانه آموزش عالی

جلسات تخصصی مدیران و کارشناسان بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 8 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت مستمر و هفتگی برگزار می گردد. در این نشست های تخصصی به تحلیل منابع مالی و بودجه، کارآمد نمودن منابع مالی و نقش مدیران ارشد دانشگاه در برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی، بودجه و انضباط مالی، رفتار اثر بخش سازمانی در ارتباط بین بودجه و مالی، نحوه تدوین موافقتنامه ها و چگونگی فرآیندها در بودجه جهت تسهیل امور، بررسیهای تحلیلی بودجه و اصلاح فرآیندها، بهبود روشها و کارآمد نمودن منابع مالی و بودجه ای که درنهایت به اتخاذ تصمیماتی به منظور ارتقاء کیفیت بعضی فعالیتهای بودجه ای خواهد انجامید بحث و تبادل نظر شده است.

شایان ذکر است؛ دبیر این منطقه دانشگاه سیستان و بلوچستان و تا قبل از شیوع ویروس کرونا جلسات بصورت نوبه ای در دانشگاه های عضو برگزار گردیده و اکنون این جلسات طبق تقویم در بستر فضای مجازی منعقد می باشد.

اهم مواردی که در آخرین جلسه این کمیته (روز دوشنبه مورخ  14مهر ماه 1399) بصورت مجازی برگزار گردید بشرح ذیل می باشد:

  • ارائه نظرات و پیشنهادات در زمینه بودجه ریزی عملیاتی
  • پیش بینی بودجه در لایحه 1400
  • دستور العمل محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها
  • چالش ها و مزایای بودجه ریزی براساس عملکرد