تمدید یکماهه فعالیت های مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش عالی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۸ کد : ۶۱۶۲۷ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۷۴
تمدید یکماهه فعالیت های مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش عالی

کلیه ی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری


پیرو نامه شماره 6/63/280478 مورخ 1399/12/06 و 6/63/19511 مورخ 1400/05/02 درخصوص برنامه زمان بندی فعالیت های مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1399 و برآورد تعداد و میزان اعتبار مورد نیاز برای تسویه پاداش پایان خدمات سال های 1399 و 1400، به استحضار می رساند:


الف- با تمدید یکماهه، حداکثر زمان ثبت ردیف جدید و ورود داده، به سامانه پاداش پایان خدمت بازنشستگان و ارسال فهرست های مربوط، به این وزارت از نیمه اردیبهشت ماه به نیمه خرداد ماه سال جاری اصلاح و تغییر می یابد. بدیهی است زمان بندی سایر فعالیت های مربوط نیز متناسب با این تغییر، تعدیل می­گردد.


ب- حداکثر زمان اعلام برآورد شمار بازنشستگان و سرجمع اعتبار مورد نیاز برای تسویه پاداش پایان خدمت به تفکیک سال های 1399 و 1400 نیمه خرداد ماه تعیین می شود. شایان ذکر است، داده های این بند از 1400/02/20 با استفاده از زبانه مربوط در سامانه فرم های بودجه https://budgetforms.msrt.ir   قابل بارگزاری می باشد.