سازمان بهره وری آسیایی دوره “ بازدید مطالعاتی چند کشوری در زمینه ارتقای فرصت های برابر جهت مشارکت فراگیر نیروی کار” را بصورت مجازی برگزار می کند؛

۱۶ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۹ کد : ۶۲۷۴۴ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۹۱
سازمان بهره وری آسیایی دوره  “ بازدید مطالعاتی چند کشوری در زمینه ارتقای فرصت های برابر جهت مشارکت فراگیر نیروی کار”  را بصورت مجازی برگزار می کند؛

  سازمان ملی بهره وری ایران  با همکاری سازمان بهره وری آسیایی (APO) در نظر دارد بازدید مطالعاتی چند کشوری در زمینه "ارتقای فرصت های برابر جهت مشارکت فراگیر نیروی کار" را به دلیل محدودیت های پدید آمده به واسطه شیوع پاندمی COVID19، به صورت مجازی ، به مدت 3 روز (از تاریخ 06/05/1400 الی 08/05/1400) برگزار نماید.
 از کلیه واحدهای ستادی وزارت عتف و نمایندگان بهره وری موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری درخواست می گردد چنانچه در دوره مذکور در پیوست این خبر، در ارتباط با ماموریت اصلی و شرح وظایف آن واحد یا موسسه تشخیص داده می شود، نامه معرفی افراد واجد شرایط را به همراه اطلاعات موردنیاز در نامه پیوست تا تاریخ 16 تیرماه 1400 به دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت عتف ارسال نمایند، تا نسبت به جمع بندی در خواست ها و اعلام به سازمان ملی بهره وری اقدام گردد.


لینک دانلود فایل