سازمان بهره وری اسیایی (APO) دوره های آموزشی و پژوهشی تخصصی را به صورت مجازی برگزار میکند؛

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۷ کد : ۶۳۱۷۰ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۴۲۱
سازمان بهره وری اسیایی (APO) دوره های آموزشی و پژوهشی تخصصی را  به صورت مجازی برگزار میکند؛

سازمان ملی بهره وری ایران  با همکاری سازمان بهره وری آسیایی (APO) در نظر دارد دوره های آموزشی و پژوهشی را به دلیل محدودیت های پدید آمده به واسطه شیوع پاندمی COVID19، به صورت مجازی، در زمان های مشخص شده در پیوست خبر برگزار نماید. از کلیه واحدهای ستادی وزارت عتف و نمایندگان بهره وری موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری درخواست می گردد چنانچه دوره های اعلام شده در پیوست این خبر، در ارتباط با ماموریت اصلی و شرح وظایف آن واحد یا موسسه تشخیص داده می شود، نامه معرفی افراد واجد شرایط را تا تاریخ 20 مردادماه 1400 به همراه فرم های بایودیتا و مشخصات فارسی به دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت (عتف) ارسال نمایند، تا پیش از مهلت تعیین شده نسبت به جمع بندی در خواست ها و اعلام به سازمان ملی بهره وری اقدام گردد. شایان ذکر است که به درخواست های ارسالی پس از مهلت تعیین شده در متن این خبر ترتیب اثر داده نمی شود.

(پیوست ها در لینک دانلود فایل)


لینک دانلود فایل