دومین کارگاه توجیهی و هم اندیشی "طراحی و اجرای نظام مدیریت بهره وری در حوزه آموزش عالی کشور" در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ برگزار گردید؛

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۸ کد : ۶۳۶۹۱ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۴۶۸
دومین کارگاه توجیهی و هم اندیشی "طراحی و اجرای نظام مدیریت بهره وری در حوزه آموزش عالی کشور"  در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ برگزار گردید؛

دومین کارگاه توجیهی و هم اندیشی"طراحی و اجرای نظام مدیریت بهره وری در حوزه آموزش عالی کشور" با حضور مدیر کل دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت عتف و جمعی از نمایندگان بهره وری دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری روز چهارشنبه مورخ  1400/06/17 برگزار گردید.

چکیده مطالب ارائه شده در این کارگاه در لینک زیر قابل دسترسی است:

طراحی و اجرای نظام مدیریت بهره وری در حوزه آموزش عالی

همچنین فیلم کارگاه در لینک زیر قابل مشاهده است:

فیلم کارگاه طراحی و اجرای نظام مدیریت بهره وری در حوزه آموزش عالی


( ۲ )