تکمیل اطلاعات مربوط به درآمد اختصاصی ۱۴۰۰ در سامانه فرم‌های بودجه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۲ کد : ۶۳۸۵۲ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۸۹۴
تکمیل اطلاعات مربوط به درآمد اختصاصی ۱۴۰۰ در سامانه فرم‌های بودجه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

نظر به ضرورت پیش بینی و گردآوری اطلاعات  درآمدی سال 1401 دانشگاه ها و مراکز آموزشی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری، آن دانشگاه/مرکز/موسسه/پارک می بایست نسبت به تکمیل فرم های اطلاعاتی بارگذاری شده درآمد اختصاصی1400 در سامانه فرم های بودجه حداکثر تا تاریخ 6 مهرماه 1400 اقدام نماید.

لینک دسترسی به سامانه فرم های بودجه


( ۵ )